top of page

The Beauty of the Beginning

Experience the purity and beauty of MILK.

 

As the Bible describes MILK as a symbol to both purity and beauty, it also embodies the basic teachings of Scripture - the foundation of faith.
Immerse yourself in a visual journey through a photo series that showcases the creation of life and our connection to it.

 

In the beginning, God created the heavens and the earth, as described in Genesis 1 - the very first book of the Bible. This series draws inspiration from the scripture, showing the magnificence of all that has been created. From mesmerising light to deep blue seas, from sky to land, from the luminous sun to moon and every living creature, including us - mankind.

 

Discover the wonder and beauty of life in all its glory - feel the warm embrace of the sun, listen to the songs of the wind and enjoy all the fruits that we have been gifted. Be inspired to recognise more of all beauty around you. As we honer the gift of life, let us respect and value the lives of others. Together we can illuminate the world with light.

 

-

 

De Bijbel beschrijft MILK als een symbool van zowel zuiverheid als schoonheid en het staat ook voor het fundament van de Bijbel. Ervaar door deze visuele reis de creatie van het leven en onze verbinding hiermee.

 

In het begin creëerde God de hemel en de aarde, zoals beschreven in Genesis 1 - het allereerste boek van de Bijbel. Deze serie is geïnspireerd op Genesis en laat de schoonheid zien van alles wat is gecreëerd. Van betoverend licht tot diepblauwe zeeën, van lucht tot land, van de stralende zon tot maan en elke levende creatie, inclusief wij - de mensheid.

 

Ontdek het wonder en de schoonheid van het leven in al zijn volmaaktheid - voel de warme omhelzing van de zon, luister naar de melodieën van de wind en geniet van alle vruchten die ons zijn gegeven. Laat je inspireren om meer te herkennen van alle schoonheid om je heen. Laten we ons bestaan en het leven van anderen respecteren en waarderen. Samen kunnen we de wereld verrijken met licht.

 

Credits

Special thanks to everyone who guided me in this project!

 

Models

Light - Elisa Olenski
Water - Gabriel Montalvo
Land - Michelle Amo - MUA: Alicia Stuifzand
Sun - Joan Victoria Foutty
Living creatures- David de Koning

Photographer - Joan Victoria Foutty

Sheep

€ 250,00Prijs

    YOU MAY ALSO LIKE