top of page

Acerca de

Privacy statement Kunst voor ons

In dit document wordt uitgelegd hoe Kunst voor ons (hierna: KVO) omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Kunst voor ons is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 82594007. Wanneer er onduidelijkheden zijn, zijn wij altijd te bereiken via info@kunstvoorons.nl.

 

De privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Kunst voor ons aanraking komen vinden we belangrijk en nemen we zeer serieus. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt.

 

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze klanten en andere gebruikers van onze website.

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou en de apparaten die je gebruikt:

 • Contact- en NAW-gegevens;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Afwijkend afleveradres;

 • Financiële gegevens;

 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

 • Bestelhistorie;

 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je:

 • onze diensten gebruikt,

 • een account bij ons aanmaakt,

 • onze website bezoekt,

 • een membership met ons aangaat,

 • gegevens op een webformulier invult,

 • gegevens van je membership bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert,

 • deze zelf aan ons hebt doorgegeven.

 

Gebruik persoonsgegevens

 • Account: 

Met het aanmaken van een webaccount krijg je toegang tot onze gehele collectie. Jouw wachtwoord kunnen we niet zien. Deze kan je zelf wijzigen.

 

 • Dienstverlening

Contact met je op te nemen om je te informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

Het uitvoeren van haar diensten;

Verbeteren van de dienstverlening;

 

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het aangaan van het membership of (huur)koop. De gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten.

Hiervoor verwerken we je e-mailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en ook andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je membership (zoals aankoopgeschiedenis, account status, of eventuele referrals) en je financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met je membership of (huur)koop en de daarbij behorende correspondentie.

 

 • Legitimatie

Omdat onze kunstwerken een hoge waarde vertegenwoordigen willen we zeker weten dat alle gegevens juist zijn en dat jij degene bent die het membership of de (huur)koop heeft afgesloten. Daarom vragen we bij levering van de kunstwerken om je legitimatie.

 

 • Social media buttons

Op onze site zijn knoppen (social plug-in) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Instagramen. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Lees de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

 

 • Het verrichten van betalingen;

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;

 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 • Misbruik en fraude

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je account blokkeren of verwijderen. We gaan ervan uit dat we die niet hoeven te gebruiken maar bij misbruik van onze dienstverlening of herhaaldelijk niet (op tijd) betalen kunnen we dit wel doen. Ook slaan we je basisgegevens op om dit in de toekomst te voorkomen. Indien noodzakelijk geven we klantgegevens aan de overheid

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: 

 • wettelijke verplichting, 

 • uitvoering geven aan de  overeenkomst, 

 • gerechtvaardigd belang

 • verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen,

 

Bij het verlenen van de diensten van Kunst voor ons worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van jou (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. 

Verwerking binnen de Eu

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in Europa.

 

Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies op jouw apparaat geplaatst voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. 

Kunst voor ons mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

 • Functionele cookies

Kunst voor ons gebruikt functionele cookies (ook wel “noodzakelijke cookies”). Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, je een account kan maken en op de website kan inloggen. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Dit soort cookies helpen bijvoorbeeld je browserinstellingen en voorkeuren te onthouden. Functionele cookies hebben nauwelijks een effect op jouw privacy.

 

 • Analytische cookies 

Met analytische cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van de website Kunstvoorons.nl. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zien hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website favoriet zijn en welke zaken verbeterd kunnen worden. Deze cookies worden ingezet om de website te verbeteren en te optimaliseren. Ook analytische cookies hebben nauwelijks een effect op jouw privacy.

 

 • Google Analytics

Op de website van Kunst voor ons worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Kunst voor ons  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Het kan altijd gebeuren dat we ons cookiebeleid moeten aanpassen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig het cookiebeleid, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Heb je nog vragen over hoe we cookies gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op via info@kunstvoorons.com.

 

Bewaartermijnen

We bewaren de gegevens zolang als nodig, om onze dienstenverlening en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen we deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

Verstrekking aan derden

We delen persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Er worden geen persoonsgegevens verkocht. 

 

Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Betaaldiensten voor de organisatie van automatische incasso-, credit card- en Ideal betalingen en voor controle van de betaalgegevens;

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), transporteurs c.q. koeriersdiensten;

 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Kunstvoorons.com om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf;

 • Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;

 

Beveiliging persoonsgegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, kan je ons bereiken via info@kunstvoorons.com

 

Jonger dan 16 jaar?

Onze website is voor een algemeen publiek en is niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonsgegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

 

Aanpassingen aan het privacybeleid

Kunst voor ons heeft het recht de inhoud van dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacybeleid worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.kunstvoorons.nl).

Laatste wijziging privacybeleid is 2 februari 2022

bottom of page